คำนวณ เปรียบเทียบค่าเชื้อเพลิง LPG/น้ำมัน

สิ่งที่ต้องคำนึง เมื่อติดแก๊สรถยนต์

1) ผู้ติดตั้งต้องสอบผ่าน มาตรฐาน กรมการขนส่งทางบก

2) ผู้ติดตั้ง ต้องมีใบรับรองการจูนแก๊ส จากผู้ผลิต

3) สถานที่ติดตั้ง ต้องมีเครื่องตรวจและทดสอบ การรั่วซึมของแก๊ส

ใส่ค่าเพื่อคำนวณ

Copyright 2022 Versus BOSCH Carservice. All Right Reserved